Uttalanden från SUFs 21:a landsmöte

Federationen höll sitt 21:a landsmöte i Motala helgen den 25-27 mars, och nedan följer de uttalanden som antogs av landsmötet.

Leve det globala upproren!

Syndikalistiska Ungdomsförbundets 21:a landsmöte vill uttrycka sin solidaritet med alla kämpande arbetare som under våren och den förra hösten ritar om den världspolitiska kartan. Från nordafrika och arabländerna till Storbritannien och Wisconsin så är arbetarklassens sammanhållning, solidaritet och kampvilja det som skapar förändring, det som är mäktigare än polisstyrkor och finansmakt, det som skapar en bättre framtid.

Vält alla pyramider. Ner med alla faraoner.

Uttalande från Syndikalistiska Ungdomsförbundets 21:a Landsmöte till samtliga parlamentariska partier och ungdomsförbund gällande det faktum att politiker i allmänhet tycks lida uppseendeväckande brist på gott utseende.

Förra året var det val i landet Sverige. Det politiska livets höjdpunkt, skulle man kunna tro. Faktum är att vi i SUF inte minns någon politiker som överhuvudtaget talade politik. Det enda vi minns är att en politiker hade en väska som ansågs vara för dyr och en som vägrade sminka sig med en annan. Politikerna valde att, istället för att berätta för oss hur de vill leka med våra liv de kommande fyra åren, bekräfta det som vi i SUF länge påstått: att politiker endast är clowner.

Nu har Sveriges traditionellt största parti valt en ordförande med, hör och häpna, en mustasch!

Socialdemokratiska debattörer hyllar detta djärva val och borgerlig media är inte sena att haka på debatten om dess storlek, innebörd och färg. Från Moderaternas sida anar man en viss avundsjuka då deras strategi länge har varit att bara välja män helt utan kroppsbehåring till sina ledande positioner.

Även om vi i SUF länge längtat efter fler människor som liknar Super Mario i det offentliga rummet anser vi det vara orättvist mot mustaschen att hamna i fokus på det här sättet utan att kunna tala för sig.

Traditionen inom svensk politikerkår gör gällande en närmast extrem brist på vackra utseenden. Detta kan verka uppseendeväckande, men faktum är att detta gäller även ute i Europa och övriga världen. Det är ännu oklart om man blir ful av att vara politiker, eller om man blir politiker av att vara ful. Vi i SUF vet heller inte än om det är ett krav som politiker att vara ful, eller om det bara underlättar jobbet att ha säregna, på gränsen till vanställda, utseendedrag. Klart är dock att det är tacksamt att som politiker ha en hästsvans, en glugg, en mustasch eller en handväska som kan dra uppmärksamheten från deras runda, röda näsor och för stora skor.

Vi på Syndikalistiska Ungdomsförbundets 21:a landsmöte vill i detta uttalande ge vårt stöd till Håkan Juholts mustasch, Anders Borgs hästsvans, Lars Ohlys framtänder, Jan Björklunds glugg, Peter Erikssons kalufs, Niklas Wykmans brist på hår, Mona Sahlins handväska, Fredrik Reinfeldts allmäna Muminpappautseende och Sven-Otto Littorins sexförbrytareskägg för att det är ni som får ta smällen när våra politiker vägrar prata politik.

Vi i SUF pratar inte bara politik; vi gör politik, och vi är dessutom oerhört snygga människor.

SUF stödjer de strejkande på Björkbacken

Syndikalistiska Ungdomsförbundets 21:a landsmöte vill uttrycka sitt helhjärtade stöd till lärarna på Björkbackens skola i Göteborg som under vecka 13 kommer gå ut i strejk mot planerade försämringar. Lärarna som jobbar på ett statligt behandlingshem för ungdomar tar inte bara strid för sin egen rätt utan också ungdomarnas rätt till en bra undervisning.

Att de som tagit beslutet att öka undervisningstiden utan att anställa fler lärare, inte själva kommer drabbas av mer stress och försämrad arbetsmiljö är ingen överraskning, troligtvis kommer aldrig deras egna barn heller behöva hamna på behandlingshem och få ta konsekvenserna av sina föräldrars beslut.

Heja Björkbackens lärare – ni strejkar för oss alla!