SUF Uppsalas verksamhetsberättelse för 2011

SUF Uppsalas år 2011 har varit ett lärorikt och framgångsrikt år, men också ett svårt och tungrott år med mycket upp- och nedgångar. Året karaktäriserades dels av aktiv utåtriktad aktivism och framgångsrik medlemsrekrytering, men också av ett omfattande generationsbyte som under en viss period slog hårt på och förslöade organisationens verksamhet.
Året inleddes med en explosion av utåtriktad aktivism, då vi redan i december 2010 hade påbörjat en kampanj mot den avgiftsfinansierade kollektivtrafiken som gick ut på att sprida information om hur man fejkar sina SMS-biljetter till Uppsalas stadsbussar som ett billigare alternativ för studenter och lågavlönade arbetare. Under vintern sammanställde vi pamfletter med instruktioner för hur man förfalskar en SMS-biljett och höll kontinuerliga utdelningar av dessa på Stora torget och Resecentrum ända in på våren. Förutom lite tjafs med busskontrollanter möttes aktivisterna av en väldigt god respons ifrån bussresenärerna.
I år högtidlighöll SUF Uppsala den 8:e mars internationella kvinnodagen genom att delta i en manifestation på Stora torget arrangerad av 8:e mars-nätverket. Manifestationen visade sig vara en stor besvikelse med lågt deltagartantal och ett ljudsystem under all kritik som omöjliggjorde det för deltagarna att höra talen, och efter att ha deltagit i högst en halvtimme blev vi ombedda av arrangörerna att ta ner våra flaggor och banderoller, varefter SUF Uppsala valde att dra sig ur arrangemanget.
För det 18:e året i rad högtidlighöll SUF Uppsala arbetarrörelsens internationella högtidsdag, den första maj, med att delta i syndikalisternas traditionsenliga första maj-demonstration, som vi också var med och arrangerade tillsammans med Uppsala LS av SAC Syndikalisterna. Demonstrationen gick som vanligt från Engelska parken till Celsiustorget där det hölls tal av Hans Niklasson från Uppsala LS och Daniel Wiklander från tidningen Arbetaren. Därefter bjöds det på musik av trubaduren Tom Kiraly och rockbandet Klotet. Som sluttamp sjöng vi givetvis alla gemensamt Internationalen.
Med en relativt bra uppslutning på i runda slängor 150 till 200 deltagare och med slagord som ”Bonussystem kostar hundratals miljoner – en kula i nacken bara några kronor” och ”Inget jävla sossetjafs – arbetarklass mot överklass” högt ekandes mellan husfasaderna blev vår första maj-demonstration utan diskussioner det mest uppseendeväckande för i år, och kan inte sammanfattas på något annat sätt än framgångsrik.

Under sommaren utfördes en ockupation av en gammal konsumlokal i Sävja, som stått tom och outnyttjad i över tio års tid, med syftet att omvandla det till ett allaktivitetshus, då det råder en brist av det i Uppsala, och framförallt i Sävja. SUF Uppsala stödde initiativet och ett flertal av våra aktivister deltog i och understödde ockupationen med bland annat matlagning, pengainsamling och informationsspridning. (Läs mer om ockupationen här: 1, 2)
Pågrund utav det ganska omfattande generationsbyte klubben upplevde under sommaren satsades det inför hösten hårt på profilering och medlemsrekrytering, och i slutet av augusti påbörjade vi en gemensam rekryteringskampanj tillsammans med Uppsala LS av SAC Syndikalisterna. Vi framställde en helt ny serie propaganda i form av både klistermärken och affischer som vi under hela hösten och inpå vintern energiskt prytt stadens fasad med.
I och med detta besökte vi också Åsiktsmässan på Västmanlands-Dala nation och delade ut pamfletter med information om SUF och vår verksamhet. Vi hade tyvärr inget bokbord då vi inte var inbjudna, men istället stod vi utanför huvudingången och såg till att alla besökare fick en varsin pamflett.
Vi besökte även kontinuerligt olika gymnasieskolor och delade ut flygblad samt pratade med eleverna om vår verksamhet.
Som en del av vår profileringskampanj anordnade vi den 13:e december tillsammans med Uppsala LS av SAC Syndikalisterna den Rödsvarta dagen på Ungdomens hus. Arrangemanget syftade dels till att sprida information om och öka kunskapen i syndikalism och frihetlig socialism, men också till att försöka ena Uppsalas arbetarrörelse genom att låta folk från olika organisationer och socialistiska traditioner hålla föredrag och knyta kontakter med varandra.
Det bjöds på föredrag av bl.a. SUF Uppsala, Revolutionära fronten och Ung vänster om sina verksamheter, Mathias Wåg om svensk högerextremism och Roland Paulsen om arbetssamhället, samt musikframträdanden av Jan Hammarlund, Format och Putte änd the Flints. (Mer om schemat kan ni läsa här) På dess peak deltog över 100 personer vilket var bra mycket mer än vad vi hade förväntat oss, och både arrangörer och deltagare var nöjda över evenemanget.
Rekryteringskampanjen måste anses var lyckad. Klubben fick dels igång en kontinuerlig verksamhet igen efter en tid av mer eller mindre inaktivitet under senvåren och sommaren och vi lyckades också rekrytera en hel drös med nya medlemmar.
I oktober påbörjade SUF en federal kampanj mot arbetsförmedlingen som syftade till att sprida information om varför samhället tvingar in människor i arbetslöshet och hur arbetsförmedlingen i själva verket arbetar för att upprätthålla arbetslösheten istället för att bekämpa den.
Det här gjorde vi genom att dela ut boken Åtgärdslandet av Jon Weman, en kritiskt granskande bok av arbetsförmedlingen som exponerar de sanna sidorna om dess verksamhet, och som vi delade ut gratis exemplar av till arbetssökande utanför arbetsförmedlingens kontor på Bangårdsgatan.
Kampanjen bedrevs kontinuerligt ända in på december och sammanlagt delade vi ut mellan 350 till 400 böcker. (Läs om en utav dessa aktioner här)

SUF Uppsala har under årets gång även bedrivit aktivt antifascistiskt arbete. När nazisterna visat upp sina fula trynen i innerstan har vi alltid varit där som en törn i röven på dem och delat ut våra egna flygblad eller mobiliserat till motdemonstration och jagat ut dem ur stan.
Men det är inte bara i Uppsala vi har bedrivit antifascistiskt arbete. Lördagen den 10:e december anordnade vi en gemensam resa till Stockholm för att delta i Vi är 94%:s demonstration mot fascisternas fackeltåg i Gamla stan. Vi deltog även i de efterföljande protesterna på Mynttorget där vi väsnades och förde oljud ända tills dem avlägsnade. (Läs mer om det här & här.)

Under året har vi också varit relativt aktiva i Stockholms Restaurang- Och Hotellarbetarsyndikat av SAC Syndikalisternas fackliga blockad mot Berns salonger, och har under året sporadiskt anordnat ett flertal samåkningar ifrån Uppsala och bistått blockaden med blockadvakter. (Läs mer om vad konflikten handlar om här.)
Det har varit ett hektiskt men framgångsrikt år för SUF Uppsala. Vi har bevisat för oss själva att vi, trots upp och nedgångar inom organisationen och trots det högervridna politiska klimatet, fortfarande kan bilda opinion och uppståndelse genom att använda vår kollektiva styrka och gå till direkt aktion, och att vi fortfarande kan samla hundratals Uppsalabor ett blåsigt och kyligt första maj till att gå ut på gatorna och höja sina nävar mot de orättvisor den borgerliga regeringen påtvingar dagens arbetarklass och som vi ständigt känner av i vår vardag. Det har tänt den revolutionära glöden i våra hjärtan och eggat oss till att föra vidare flera generationer kompromisslös klasskamp!
För än är inte kampen vunnen! Fortfarande besitter inte arbetarklassen någon som helst makt på sin arbetsplats, fortfarande är arbetarklassen överrepresenterade i arbetsskador och dödsolyckor på arbetsplatsen, fortfarande är vi överrepresenterad i den lågavlönade sektorn, och ända sedan den borgerliga regeringens maktövertagande håller alla de rättigheter som vi tidigare ansett vara självklarheter ständigt på att tas ifrån oss. Genom utförsäkringar och utförsäljningar har borgarna börjat en resa tillbaka i tiden där arbetarklassens positioner trycks tillbaka.
Vi bär på en ny värld i våra hjärtan!
Syndikalistiska ungdomsförbundet Uppsala