SUF Katrineholm lanserar Elevsolidaritet

Vi i SUF Katrineholm lanserar inte något nytt trevligt ord som består utav solidaritet plus valfri, utan en hemsida. Elevsolidaritet är ett projekt vi på försök tänker driva för att stärka banden av solidaritet mellan elever i Katrineholm och genom detta förenkla vår dagliga situation i skolan.

Tanken att hemsidan ska fungera som bas, en slags språngbräda för organisering i gymnasieskolan och senare högstadiet. Givetvis kommer vi driva på kampen i skolan i kontakt med alla andra elever som utgör dess bas och ta avstamp i våra behov som elever eller kanske rättare sagt, som människor.