Du är inbjuden till fest för DIN MAMMA!

Den 8:e mars är det den internationella kvinnodagen, och det kommer vi högtidlighålla med en brakfest på Orange den 9:e mars!
Festen är arrangerad för att befästa kvinnofriden och stödja Uppsala kvinnojours arbete. Därför kommer varenda slant av inträdesavgiften skänkas till Uppsala kvinnojour!
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett ständigt växande problem inom arbetarklassen med outbildade och lågavlönade män och kvinnor som överrepresenterade brottsoffer respektive förövare. Det är ett allvarligt problem som drabbar kvinnor med psykiska och fysiska men för resten av livet, och som ur det stora perspektivet splittrar vår klass genom att skapa våldsamma och hierarkiska maktförhållanden mellan arbetarkvinnor – & män.
Uppsala kvinnojour hjälper dessa kvinnor att lämna sina våldsamma relationer och bearbeta de psykiska men som uppstått därefter. 80 % av våldet mot kvinnor i nära relationer kommer aldrig till polisens kännedom och en stor andel av dessa kvinnors erfarenheter kommer heller inte till kännedom hos kvinnojourerna. Därför är det viktigt att du kommer till den här festen så att även du understödjer kvinnojouren ekonomiskt och bidrar till att dem kan utöka sin verksamhet och fortsätta bedriva sitt arbete för kvinnofrid.
I båset denna kväll kommer vi få se DJ Elcay, Deux och Random Cute Animals!
Det kommer bli fett!
Var: Orange Bar & Restaurang, Svartbäcksgatan 29
När: 21:00 – 03:00
Inträde: 80 kr.
Åldersgräns: 18 år.
Spana in facebookeventet också: http://www.facebook.com/ref=logo#!/events/364083766936941/