Verksamhetsberättelse för 2012

Precis som tidigare år har SUF Uppsalas verksamhet för år 2012 varit hektiskt och präglats av både motgångar och framgångar.
Under det gångna året leddes vår politiska inriktning och aktivism in på nya vägar och förbättrades resultatmässigt, de interna strukturerna förbättrades och aktivisternas självförtroende samt arbetsförmåga ökade. Nya medlemmar strömmade in med ett nytt engagemang och nya idéer. Men under året stötte vi även på motgångar, främst avhopp och interna omstruktureringar vilket tagit mycket tid och energi. Här följer en sammanställning av det gångna årets mer betydelsefulla och utåtriktade aktiviteter.
Internationella kvinnodagen, 8:e mars
Årets första större utåtriktade aktivitet var vårt deltagande i 8:e mars-demonstrationen ”Krossa patriarkatet!”. En demonstration som syftade till att uppmärksamma det patriarkala förtrycket i samhället men också internationella kvinnodagen som dag – och får vår del handlade det lika mycket om att försöka lyfta fram en kvinnokamp med klassanalys, fri från liberala floskler, vilket framtyddes genom vårt tal.
Drygt 130 personer deltog i demonstrationen som gick från Odinslund till Stora torget, där det hölls tal av respektive deltagande organisationer, däribland SUF, Ingen människa är illegal och Vänsterns studentförbund.
SUF Uppsalas tal fokuserade särkilt mycket på hur kvinnorörelsen avpolitiserats och glömt bort det som tidigare alltid varit självklart för kvinnokampen, nämligen klassanalysen, och riktade hård kritik mot både vår egen rörelse som allt mer börjat flörta med borgerliga idéer samt den borgerliga feminismen i sig och hur den egentligen endast hjälper överklassens kvinnor. Hela talet samt mer information om demonstrationen kan du läsa här.
Demonstrationen anordnades av 8:e mars-kommittén vilken var sammanställd utav representanter från ett flertal socialistiska organisationer i Uppsala, däribland två representanter från SUF Uppsala och en från Uppsala LS av SAC.

I samband med detta arrangerade SUF Uppsala också en fest på nattklubben Orange den 9:e mars under namnet Fest för DIN MAMMA! Festen anordnades för att samla ihop så mycket pengar som möjligt till Uppsala kvinnojour, en organisation som arbetar med att förebygga våld mot kvinnor. Hälften av inträdesavgiften gick till Orange och andra hälften till oss vilket vi oavkortat skänkte till Uppsala kvinnojour. Festen blev en succé – på 127 betalande gäster lyckades vi samla ihop 4 450 kr till Uppsala kvinnojour. Mer om detta kan läsas här och här.
Arbetarrörelsens internationella högtidsdag, 1:a maj
Årets 1:a maj-demonstration vart en succé! Deltagarantalet hade ökat till 200 deltagare från 150 deltagare förra året. En blygsam men positiv ökning. Vi tågade traditionsenligt från Engelska parken till Celsiustorget där det hölls tal av representanter från Uppsala LS av SAC, SUF Uppsala och tidningen Arbetaren. SUF Uppsala fokuserade i sitt tal särkilt mycket på ungdomars osäkra situation på arbetsmarknaden, bemanningsarbete och gentrifieringen av Uppsalas arbetarklassområden. Mer om firandet och hela talet kan ni läsa här.

Kampanjen mot Rikshem
Under hela året drev vi en väldigt intensiv kampanj mot Rikshem och gentrifieringen av bostadsområdet Norra Gränby. Bakgrunden är att Rikshem tänkte påbörja en överflödig renovering av arbetarklassorådet Norra Gränby vilket skulle leda till att hyran ökade med 43%. Förutom en nödvändig stamrenovering vilket enligt lag ska ingå i hyran, tvingade Rikshem på sina hyresgäster onödiga lyxrenoveringar som inglasad balkong, höjd diskbänk, energisnåla fönster och parkettgolv – någonting invånarna knappast hade bett om, och som inte är någonting annat än en ursäkt till att få höja hyran. Många familjer skulle bli tvungna att flytta eller bli hemlösa.

Vi valde att markera mot denna galna hyreshöjning genom att morgonen den 26:e april ställa en blockad mot Rikshems lokalkontor i Uppsala och försvåra för personalen att ta sig in. Samtidigt delade vi ut informationsflygblad till förbipasserande. Läs mer om renoveringen och aktionen här.
Kampanjen fortsatte genom en intensiv affischerings- & informationskampanj där vi bland annat satte upp affischer i Gränby med kritiska budskap mot Rikshem med logotypen ”Rikssvin” på, inspirerad av deras egna logga, vilka fick bra med uppmärksamhet både bland Gränbyborna och Rikshem. Rikshem hade blivit så pass upprörda över dessa affischer att de togs upp på förhandlingsmötena med hyresgästföreningen där de frågade ut hyresgästföreningen vilka det var som satt upp dessa och bett dom stoppa det.
Den 19:e juli reste vi till Stockholm och blockerade ingången till Rikshems huvudkontor genom att ställa oss i vägen och fysiskt hindra personalen från att ta sig in. Polisen tillkallades till platsen men ingen utav aktivisterna blev haffade. Aktionen uppmärksammades av tidningen Arbetaren och deras artikel kan du läsa här. Vår rapport om aktionen kan du läsa här.

Hyresgästföreningens samt vårt krav hade hela tiden varit att hyresgästen själv skulle få välja nivån på renoveringen – det nödvändiga stambytet, med eller utan överflödigheterna. Efter otaliga protester, politiska aktioner och förhandlingar med hyresgästföreningen tvingades till slut Rikshem att i september ändra på tidigare beslutsfattanden. Dom som bott kortast tid i Gränby skulle få en hyresökning på 34% och de som bott längst 18%. Någonting som väckte stort missnöje bland invånarna. Läs mer om avtalet här.
Senare i november trappade vi upp kampanjen genom att anordna en tävling som gick ut på att rycka ner så många Rikshemskyltar som möjligt och utlyste ett pris på 1000 kr till den som samlat ihop mest. Rikshem hade nämligen i och med det nya avtalet monterat upp stålskyltar med deras logotyp på (vad vi kallar Rikshemskyltar) utanför varenda port i hela Norra Gränby. Läs mer om det här.

En person som får förbli anonym var tillräckligt duktig på att sanera Gränby från Rikshemskyltar för att motta priset, och tilldelades pengarna i januari 2013. Personen ifråga valde dock till vår förvåning att inte ta emot pengarna med motivationen att pengarna inte hade varit drivkraften för hans aktioner.
I slutet på december påbörjade Rikshem den fullskaliga renoveringen. Trots protester från de boende, förhandlingar med hyresgästföreningen och politiska aktioner vägrade Rikshem lyssna till sina hyresgästers krav på valfrihet och kompromissade endast genom en ringa sänkning av hyresökningen. Slutresultatet är givetvis en stor besvikelse, men utan den hårda oppositionen hade det kunnat gå mycket värre, och att Rikshem trots allt vart tvingade till att fatta nya beslut pågrund av motstånd måste ses som en liten vinst ändå. Intresset för konflikten hos den övriga vänstern var sval, och så vitt vi vet var di den enda politiska organisationen som aktivt arbetade mot det här, vilket är helt bedrövligt.
Antifascism
Den 4:e augusti höll den rasistiska och arbetarfientliga organisationen English defence league en manifestation på Norra bantorget i Stockholm – tillsammans med ett flertal internationella gäster som sionister och persiska rojalister. Givetvis var SUF Uppsala på plats för att delta i motdemonstrationen anordnad av Stockholms antirasistiska kulturförening, STARK. Återigen lyckades vi genom vår kollektiva styrka visa att fascister inte är välkomna någonstans och motdemonstrationen kan inte benämnas som någonting annat än lyckad. Pågrund av den massiva mobiliseringen vart polisen tvungna att spärra av nästan hela Norra Bantorget vilket försvårade för förbipasserande att komma nära, och kombinerat med att vi väsnades och förde oljud artade sig EDL:s manifestation inte till något annat än ett totalt fiasko.
Rödsvarta dagen
I november arrangerade vi även för tredje året i rad tillsammans med Uppsala LS av SAC Syndikalisterna evenemanget Rödsvarta dagen på Ungdomens hus. Dagen bestod av föreläsningar, musik och debatt – i år med mer fokus på syndikalism och syndikalistiska organisering än tidigare. Men även ovanligare teman som ”Autonom organisering och fotbollskultur” fanns med på schemat. Arrangemanget var lyckat men uppslutningen var sämre än förra året – det totala deltagarantalet låg på runt 150 besökare och som högst deltog 80 personer på arrangemanget samtidigt. Hela dagens schema kan du se här.
Summering
SUF Uppsala är en organisation som alltid försöker avancera och ta lärdom av våra misstag. Under 2012 genomförde vi en omorganisering av den interna strukturen som vi emellanåt tyckt varit alldeles för tungrodd och förslöat både aktivism och beslutsfattanden, och ganska fort började vi märka av hur arbetet effektiviserades. Detta hoppas vi kommer underlätta för det kommande årets aktivism. Vi har lärt oss mycket av det gånga året och ska försöka göra bättre i framtiden. För än är inte klasskampen slut, och SUF Uppsala kommer fortsätta vara en törn i röven på borgare och politiker genom att sprida socialismens budskap på gator och torg, samt när det behövs alltid och konsekvent – gå till direkt aktion.
Kampen fortsätter!
Syndikalistiska ungdomsförbundet Uppsala.