VÅR SOLIDARITET ÄR GRÄNSLÖS – FRIHETLIG 1 MAJ

(Se samling etc längre ned)
Moderater vill frånta barn rättigheten att gå i skolan.
Miljöpartiet vill sätta fotboja på papperslösa.
Socialdemokraterna stänger gränser och sänder barn i döden.
Polisen i Uppsala trappar upp sin terror mot stadens papperslösa.
Högerkrafterna, socialliberalerna och vänsterparlamentariker står upp för sig själva och storkapitalet. Samma jävla pack hävdar att vi borde lita på dem och deras skådespel.
Vi kan inte lita på dem; de splittrar och avleder oss från vår gemensamma kamp.
Sedan kapitalets födelse har deras snack betytt samma sak. Stjäl från de svaga och ge till de rika. Det är lätt att ta från dem som står ensamma.
Det är inte lika lätt att ta från dem som organiserar sig.
Vi organiserar oss.
När de liberala partierna agerar för att förekomma fascisternas reaktionära åtgärder leder de själva vägen mot fascism. Deras blickar ligger både bakåt och framåt i tiden; bakåt mot de orättvisor vi trodde vi lämnat bakom oss och framåt mot nya innovativa övergrepp.
Allt som är vårt vill de ta ifrån oss. Allt som är vackert vill de förstöra.
Vi vet att den rikedom vi blir mutade med kommer från våra kamraters händer och de resurser den bygger på är grunden till krigen de flyr från.
Ändå vill de mobilisera oss runt sina nationsgränser och de brödsmulor som faller från deras bord.
Trots detta är vår solidaritet kompromisslös. Trots detta är vår solidaritet outtröttlig. Trots detta är vår solidaritet gränslös.
Allt som är vårt ska vi återta. Allt som är vackert ska vi dela.
För andra året i rad arrangerar nätverket Frihetlig 1 Maj ett gemensamt 1 Maj-tåg.
Vi samlas klockan 12.00 i Engelska parken för fika och gemenskap; tal och ett uppträdande från Uppsala Anarkafeministkör, gemensam avgång mot Olof Palmes plats sker klockan 13.30.
Nätverket består av Uppsala LS av SAC-Syndikalisterna, SUF Uppsala, Allt åt Alla Uppsala och Ingen Människa är Illegal Uppsala.
——————————————————————————————
For the second consecutive year, the network Frihetlig 1 Maj arranges a joint 1st of May-march. We gather in Engelska Parken at 12.00 for fika, speeches and a performance from Uppsala Anarchafeminist choir. We march to Olof Palme’s memorial site at 13.30.
The network consists of Uppsala LS av SAC-Syndikalisterna, SUF Uppsala,Allt åt Alla Uppsala and Ingen Människa är Illegal Uppsala.