Demonstration för kollektivavtal och föreningsfrihet i Göteborg

Klasskamp förs varje sekund, varje dag. Ibland syns denna konflikt extra tydligt. Som i Sveriges hamnar där vi ser arbetsköparnas återkommande försök att utmanövrera Hamnarbetarförbundet så långt från fackligt inflytande som de bara kan. När vi i arbetarklassen ser konflikten mellan hamnarbetarna och arbetsköparna behöver vi inte fråga oss vilken sida vi stödjer. Vi i arbetarklassen enas i kampen för våra rättigheter, för frihet och värdighet. Likaså är det endast när vi står enade som vi kan segra. Vi vill härmed uttrycka vårt fulla stöd till Hamnarbetarna.

För hamnarbetarnas seger!
Klass mot klass!