Video: Aktion mot Försvarsmakten

Den svenska staten, liksom alla stater, är ett organ för kontroll. Ett verktyg för den härskande klassen att med propaganda, våld och hot om våld upprätthålla klassamhället. Staten är uppbyggd för att försvara kapitalisternas rätt att berika sig på arbetarklassens arbete samtidigt som de tvingar stora delar av befolkningen in i fattigdom och otrygghet.

Militären, precis som staten i sin helhet, är inte underordnad folkets vilja. Demokratin i Sverige är utformad för att makten ska ligga hos en liten skara politiker och byråkrater, vilket omöjliggör att folket ska kunna få något betydande inflytande. Att vi vart fjärde år får välja vilka som ska administrera förtrycket har som bäst en förmildrande funktion.

Militärens syfte är först och främst inte att försvara mot andra länder, men att vara den sista försvarslinjen mot landets egna befolkning. Som historien visat gång på gång kommer militären att användas när staten eller kapitalisternas makt hotas.

Tillsammans kan vi bryta statens legitimitet. Förstör försvarsmaktens propaganda när du möter den i din vardag. Ljug på deras blanketter för att slippa bli mönstrad och försvåra deras verksamhet där du kan.

Vi ska tydligt visa att vi aldrig mer tror på lögnen att militären är till för att försvara oss. Vi ska aldrig mer tro på lögnerna om att folket i andra länder är mindre värda än oss eller vill oss illa. För de är precis som oss förtryckta under kapitalismen. Och slutligen, om staten driver oss till krig mot vår egen klass än en gång, så skjuter vi våra generaler och sjunger syskonskapets sång.