Bokbord och affischering i Falkenberg

I veckan begav vi oss från Göteborg till Falkenberg för att anordna ett bokbord på Falkenbergs gymnasieskola. I samband med detta affischerade vi inför det kommande uppstartsmötet. Väl i Falkenberg anslöt aspiranter vi tidigare haft kontakt med som vill starta upp en lokalklubb. Vi valde att dela upp oss i två grupper, en bokbordsgrupp och en affischeringsgrupp.

Aspiranterna visade oss vägen till Falkenbergs Gymnasium där vi satte upp bokbord och började prata med elever i korridorerna. Vi delade ut flygblad till alla som gick förbi och många intresserade ungdomar stannade för att snacka med oss. Även sympatiserande lärare blev nyfikna över vår närvaro; vi tipsade om SAC och rekommenderade dem att söka sig till Göteborg LS. Efter drygt två timmar blev vi ombedda av en vaktmästare, med direktiv från rektorn, att lämna lokalen. Efter en stund flyttade vi därmed till Falkhallen där vi återigen satte upp bokbordet och fortsatte dela ut flygblad.

Samtidigt som bokbordet och flygbladsutdelningen pågick prydde den andra gruppen staden med affischer. Detta fick en arbetare på väg hem från jobbet att stanna upp för att snacka med oss. Han beklagade sig över att det ännu inte fanns ett LS av SAC i Halland och vi pratade om behovet av stridbara, medlemsstyrda fackförbund.

Det var givande och kul att träffa våra aspiranter i Halland. Vi diskuterade varför det är viktigt att organisera sig och vad det är vi kämpar för. Det är roligt att ungdomar även i Falkenberg ser behovet av ett ungdomsförbund som tydligt uppmärksammar och bekämpar problemen ungdomar möter i samhället.

Många visade sig vara intresserade av vår politik och av att organisera sig i SUF. Vi hoppas att många kommer på SUF Hallands uppstartsmöte i februari, som vi ser mycket fram emot!