Skolstrejk mot nedskärningar i skolan

Skolstrejk avblåst!

Som följd av den senaste utvecklingen kring coronaviruset måste vi tyvärr meddela att skolstrejken är inställd. Men nedskärningarna är fortfarande aktuella och viktiga. Därför vi kommer fortsätta driva frågan och avslöja politikernas skadliga politik. Kampen för en rättvis utbildning fortsätter!

Syndikalistiska ungdomsförbundet organiserar den 27 mars tillsammans med Ung Vänster en skolstrejk och demonstration mot kommunens nedskärningar i stadens gymnasieskolor.

Facebook event

Skriv under namninsamlingen!
https://www.skrivunder.com/nej_till_nedskarningarna_i_gymna”¦

Vad har hänt?
Högerpolitikerna i Göteborg beslutade den 22:e januari att skära ned i budgeten för Göteborgs kommunala gymnasieskolor med 50 miljoner kronor. Detta istället för att lösa de uppenbara problem som redan finns med för få och underbetalda lärare, dålig skolmat och gamla och för få böcker.

Nedskärningarna i skolan är en del av ett större problem i Göteborg som bidrar till segregering i det sociala livet och på arbetsmarknaden. Överallt i välfärden behövs det mer resurser, från socialtjänsten till sjukvården. Men politikerna försöker inte lösa dessa problem utan prioriterar hellre att sälja ut välfärden och sänka skatter för företagen.

Nog är nog! Det är dags att säga ifrån!
Vi kan inte längre se på medan politikerna kör över oss och driver våra skolor i botten. Den 27:e mars går vi ut i skolstrejk och tågar genom staden med kravet att stoppa nedskärningarna. Vi samlas klockan 14:00 på Gustav Adolfs torg och marscherar till Järntorget. Där håller vi en manifestation med talare. Vi välkomnar ungdomar att strejka oavsett om de går i grundskolan, gymnasiet eller på universitetet. Även du som är vuxen är välkommen att delta i strejken och demonstrationen. För att stoppa politikernas kontinuerliga attacker på vår välfärd måste vi stå enade i solidaritet!

Vilka skolor drabbas?
Många kommunala gymnasieskolor drabbas av politikernas beslut, här är några av dem. Se hur mycket de tar från just din skola:

”¢ Burgårdens gymnasium – 13,7 miljoner
Ӣ Lindholmens tekniska gymnasium Р8 miljoner
Ӣ Angeredsgymnasiet Р6 miljoner
”¢ Center för språkintroduktion – 3,6 miljoner
Ӣ Ester Mosesson Р2,4 miljoner
Ӣ Hvitfeldtska Р2,18 miljoner
Ӣ Schillerska Р1,94 miljoner
Ӣ Bernadottegymnasiet Р1,7 miljoner
Ӣ MTG Р1,6 miljoner
”¢ Bräcke – 1,5 miljoner
Ӣ Katrinelundsgymnasiet Р1,2 miljoner

Hur påverkar det oss?
50 miljoner mindre, hur påverkar det oss elever? Här är några exempel:

Skolmat – Kommunen ska göra en ”œöversyn av skolmat”. Rent politikersnack som betyder att maten kommer bli billigare och sämre.
Lärare – Kommunen pratar om ”œminskade personalkostnader”. Mer politikersnack som betyder färre lärare och elevassistenter, och därmed större klasser och sämre undervisning.
Skolböcker – Många av skolorna kommer inte ha råd att köpa in nya böcker och annat material. Vi kommer vara tvungna att dela på böcker som blir allt mer slitna.

Hur stoppar vi nedskärningar?
Trots att vi lever i en demokrati har vanliga studenter och arbetare väldigt lite att säga till om i politiken. När politikerna väl är valda kan de ta vilka beslut som helst, utan att vi har något att säga till om. Det enda språk politikerna förstår är om de hotas av att tappa så många röster att de förlorar makten. Det är därför måste vi avslöja deras skadliga politik och samla stora demonstrationer mot dem. Vi vill på lång sikt bygga en stor och kraftfull ungdomsrörelse, som kan ta kampen för ungas rätt till en värdig framtid med bra skola, bostad och säkra anställningar. En ungdomsrörelse som kan flytta makten från politikerpamparna och storföretagen till studenter och arbetare.