Affischering i Halmstad

Den 3 Mars var vi i SUF Halland ute och affischerade i Halmstad. Trots det kassa vädret lyckades vi sprida vårat budskap på platser som tågstationen, högskolan och centrum bl.a. Under dessa timmar av affischering hittade vi även reliker från andra vänsterorganisationer på gatorna. Av dessa organisationer så fanns det spår av Revolutionära Fronten, vilket vi i gruppen tyckte var väldigt överraskande, samt att det tydde på att rörelsen har funnits i Halmstad innan. När dagen hade kommit till sitt slut kom det som en varm överraskning att vi hade använt upp hela bunten affischer.

I samband med spridningen av covid-19 och de åtgärder vi måste vidta har mycket skjutits upp. Trots det vill vi att dem som är intresserade av att organisera sig fortfarande hör av sig till oss. Även under dessa tider är det fortfarande viktigt att aktivt kämpa emot allt förtryck ovanifrån.

Kamratligen, SUF Halland