Internationella kvinnodagen 2021

Kvinnor i skottgluggen - hur corona gjort en redan svår situation i kvinnodominerade yrken ännu värre. Dagens politik måste få ett stopp.

Pandemin har slagit hårt mot hela samhället, men har i högre grad drabbat kvinnor, speciellt i samband med arbetet. Två sätt att se detta empiriskt är genom statistiken om antalet allvarliga tillbudsanmälningar, samt antalet skyddsombudsstopp i samband med corona, som löpande uppdateras av Arbetsmiljöverket.

En allvarlig tillbudsanmälan ska göras närhelst en anställd har exponerats eller smittats av coronaviruset i samband med arbetet. Under pandemin har 14 942 sådana gjorts, varav ca 50% har kategoriserats under ”œvård och omsorg; sociala tjänster”, och ca 22% under kategorin ”œutbildning”. För den tidigare kategorin står äldrevården för den största andelen, och för den senare är det förskolor och grundskolor som bidrar mest, båda är kvinnodominerade yrken.

Intressant nog är en stor majoritet av dessa anmälningar från 2021, vilket kan indikera att arbetsköparna inte tar sitt ansvar, eller gör sena anmälningar. Det kan därmed finnas ett stort mörkertal, men det är inte troligt att detta påverkar proportionerna för de olika yrkeskategorierna till någon stor grad. 


Eftersom vi inte kunnat uppmärksamma kvinnokampens dag på gator och torg, som vi hade velat, uppmärksammar vi den istället genom ovanstående informationsblad som spridits i sociala medier.

Ett annat sätt att mäta är genom antalet skyddsombudsstopp p.g.a. corona. Dessa kan utfärdas av ett skyddsombud på en arbetsplats, om de upplever att de anställda är utsatta för fara. Under pandemin har det utfärdats 114 stopp, 45% från ”œvård och omsorg; sociala tjänster”, och 25% från ”œtransport och magasinering”, i huvudsak från kollektivtrafiken, som dock inte är ett kvinnodominerat yrke. Inom ”œutbildning” har det skett en lägre andel, och kategorin står för ungefär 7% av alla stopp.

Av ytterligare relevans för oss här i Göteborg är det faktum att, av alla Sveriges län, står Västra Götaland för det största antalet tillbudsanmälningar och skyddsstopp, trots att Stockholms län har betydligt större befolkning.

Detta är bara en del av all statistik som indikerar att kvinnor har drabbats oproportionerligt mycket av corona, och det bara på arbetsplatsen. För att göra saker värre har personalen i många av dessa kvinnodominerade branscher under åratal lidit av ständiga nedskärningar, effektiviseringskrav och privatiseringar. Detta är resultatet av politiska beslut, och för att ens påbörja en omställning mot godtagbara villkor krävs en helomvändning. Dagens politik måste få ett stopp, och om det är något vi kan lära oss av de senaste åren, så är det att politikerna inte kommer göra detta självmant.

Tack till alla kvinnor som kämpar, ni bär upp hela samhället och tillsammans bygger vi den värld vi förtjänar!

Nästa år tar vi över stan i sedvanlig ordning igen,

vi ses då!