Detta är ett öppet brev till alla som fastnat i liberalfeminismens klor.

Detta är ett brev till alla ni som funderar på att börja eller redan befinner er i en situation där ni säljer era kroppar för pengar genom porr eller prostitution.
Detta är ett brev till alla ni som försvarar argumentet att sex är en vara och som använder era pengar i sexhandel.
Ni som konsumerar porr, ni som köper sex, ni som ger pengar till den industri där människohandel, utnyttjande av barn och våld är erkända problem.
Detta är till er som tror på myten om “den lyckliga horan” och som försvarar porr på nätet som ofarligt och som sexuell frihet.

Att låta patriarkatet styra och bestämma vad som är sexuell frihet är absurt.
Idag går vi snabbt mot en verklighet där sex är en vara på en marknad, där våra kroppar och sexualitet är något vi förväntas kunna utnyttja för att tjäna pengar. Något som även påverkar hur våra sexuella möten ser ut utanför marknaden.

Vi förväntas vara tomma på känslor och delta i flyktiga sexuella möten utan att se varandra som de komplicerade individer vi är, individer med känslor och behov. Vi förväntas prestera utifrån oskrivna regler som tydligt har påverkats av porren och den manliga sexualiteten.
Minns ni när gynekologen Katarina Svensson Flood varnade att unga tjejer hade tydliga skador efter samlag när de kom in för att kolla upp sina smärtor?
(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hon-larmade-om-ungas-sexvanor-manga-har-ont-varje-gang)


Vilka det är som blir utsatta för våldet, både inom porr och prostitution, är tydligt.
Det är främst kvinnor. Det finns även många homosexuella och transpersoner som listas i statistiken och mörkertalet är fortfarande stort.

Har ni funderat på vem det är som tjänar på att en sådan marknad upprätthålls?
Har ni tänkt på att företag tjänar pengar på vad människor publicerar och konsumerar på nätet?
Som det är i vår kapitalistiska värld så är det aldrig frihet eller självbestämmande som är målet, det finns ingen moralkompass när det kommer till att tjäna pengar och bygga på kapitalet.

Fanny Åström har sammanfattat det vackert i slutet på sin text i tidningen Brand.

“Hela den nutida feministiska debatten kring sex grundar sig på samtyckesprincipen. Att problematisera där samtycke finns betraktas ofta som ofeministiskt. Och det är väl just detta som är själva kärnan; synen på kvinnan som en rationell aktör som äger sin egen kropp och får göra vad hon vill med den på den sexuella marknaden räcker inte till när vi vill prata om sex och våld, lika lite som den räcker för att förstå arbetaren i kapitalismen. Den logiska slutpunkten av alla  resonemang om självbestämmande blir att kvinnan ska vara en aktör på en marknad. En djupare frigörelse, att lära känna våra kroppar och begär bortom patriarkatet, finns det inte rum för.

Kvinnans sexualitet frigörs som en vara, inte som en del av hennes varande.”
(https://tidningenbrand.se/2021/02/17/fanny-astrom-det-liberala-kontraktet/)


Att ungdomar idag är mycket mer öppna för tanken på att sälja sexuella tjänster på nätet är ett stort problem som vi pratar för lite om. Det finns flera kvinnor i Sverige som idag glamoriserar sina erfarenheter inom sexbranschen. Allt ifrån Onlyfans till strippklubbar. Det är något som har öppnat upp till en “sexpositivistisk” debatt på forum och i privata chattar som sällan får mothugg. Sugardejting, sälja trosor eller fotbilder är något som idag talas om med glimten i ögat. Det finns många sidor på nätet som öppet riktar sig till dig som vill tjäna pengar på det viset men som ofta är oreglerade och leder till att du lätt bli utnyttjad och utpressad. Att tänja på sina gränser för att få pengar är vanligt, det finns inget kul och spännande i att låta män styra dig och långsamt bryta ner dig och din sexualitet.

_________________________________________________________________________

Vi vill vara tydliga med att vi inte dömer de individer som fastnar i prostitution eller på andra sätt säljer sexuella tjänster och som av olika anledningar har svårt att ta sig ur det. Det finns mycket hjälp och stöttning du eller personer i din närhet kan få.

Intedinhora är ett nätverk av och för personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. På sidan finns listat olika organisationer du kan kontakta för att få hjälp, du kan även kontakta dem om du har frågor eller behöver stöd.
https://intedinhora.se/hjalp/Jämställdhetsmyndigheten släppte för några år sedan en rapport som heter
‘Prostitution och människohanden 2021:23’.
I rapporten kan vi läsa att 80 procent av dem som svarade på en enkät hade blivit utsatta för påtryckningar eller brott i samband med att de sålt sex. Påtryckningarna kunde handla om att bli pressad att utföra oönskade handlingar och att överträda sina egna gränser. Många svarade också att de utsatts för tvång och olika typer av våld.
Detta är en rapport som även går igenom vilka det är som hamnar i prostitution, ett stycke är mycket läsvärt för att få en inblick i vilka människor det är som utnyttjas i kommersiell sexuell exploatering.

“3.1.5. Vilka säljer sexuella tjänster i Sverige?
En majoritet av de som säljer sex i Sverige är kvinnor. Även transpersoner och personer som inte identifierar sig som heterosexuella är överrepresenterade bland dem som säljer sex. Detta är en bild som bekräftas av befolkningsstudier och verksamheter som arbetar med målgruppen, såväl som av den riktade webbenkät som genomförts inom ramen för denna omfattningskartläggning. Det är i övrigt en heterogen grupp med olika erfarenheter och livssituationer som påverkar deras villkor inom prostitutionen. I de annonser och profiler som marknadsför sexuella tjänster på internet där ”bakgrundsdata” har kunnat utläsas är 80 procent kvinnor, 15 procent män och 5 procent transpersoner. I annonserna/profilerna anges 116 olika nationaliteter. Språk och nationalitet finns angivet i drygt en fjärdedel av annonserna/profilerna. Bland dessa uppger knappt hälften svensk nationalitet, samtidigt som bara 8 procent uppger svenska som språk. En klar majoritet anger i stället engelska som språk. Verksamheterna som möter personer med erfarenhet av sex mot ersättning lyfter fram att många är påverkade av tidigare eller pågående våldserfarenheter, stigmatisering, samhällelig diskriminering och exkludering samt psykisk ohälsa. Personer som är beroende av att sälja sex för sin försörjning, som har en missbruks- eller beroendeproblematik, som är utsatta för exploatering av tredje part eller som är minderåriga uppges vara extra utsatta. Vissa verksamheter beskriver även hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska funktionsvariationer, så som exempelvis autism eller ADHD, är överrepresenterade bland deras målgrupper. Flera vittnar även om hur andelen barn och unga som har utsatts för kommersiell sexuell exploatering och som söker sig till mottagningar har ökat de senaste åren. Även antalet anmälda brott gällande köp av sexuell tjänst av barn ökar. Under 2019 anmäldes 224 brott, jämfört med 131 anmälda brott året innan. Ensamkommande barn och unga är även en särskilt riskutsatt grupp migranter som uppmärksammats på senare år.”


För de som vill fördjupa sig i ämnet så finns det mycket källor och information att hitta här via Uppsala Univeristet: https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sarskild-sarbarhet/vald-kvinnor-prostitution//SUF Uddevalla