SUF Stockholm: Ett lyckat besök i Salem

Den 8 december slöt vi igen upp i en stor, kraftfull protest mot fascismen. Som tidigare år var det Nätverket Mot Rasism som arrangerade en motdemonstration mot den högerextrema Salemmarschen, som hålls varje år i Salem, söder om Stockholm.

Marschen arrangeras av Salemfonden, bestående av nynazistiska Info14 och det starkt främlingsfientliga Nationaldemokraterna. Marschen har etablerat sig som den fascistiska rörelsens viktigaste rekryteringstillfälle. Rasistisk propaganda sprids i våra skolor och på våra gator veckorna innan marschen. Att stoppa Salemmarschen är därför ett viktigt delmål i att på lång sikt krossa fascismens organisationer.

I år mobiliserade Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm kraftigare än tidigare år. Nu när arbetarklassen attackeras hårdare än på länge genom regeringens överklasspolitik är det viktigare än någonsin att vi som klass är enad och inte splittrad i raser, kön eller sexualiteter. Att rasisterna är de rikas nyttiga idioter blev extra tydligt i år då de antirasistiska organisationerna mobiliserade i Stockholms alla arbetarförorter medan fascisterna i Salemfonden spred sin propaganda på Östermalm och Stockholms rikare villaområden. Salembor och arbetarungdomar från alla förorter slöt också upp och agerade tillsammans med oss mot fascisterna.

Vi kan konstatera att vi som vanligt var många fler än reaktionärerna, att planerna fick ett önskvärt om än lite oväntat resultat och att de vidgade klassklyftorna i Sverige märks på det allt hårdare klimatet. Årets besök i Salem blev lyckat, vi lyckades utan större problem hålla polisen sysselsatt under mer än fyra timmar och fördröjde fascisternas marsch med två timmar.

Vi vill tacka alla som deltog i lördagens manifestation mot rasism, regeringens slakt på vår gemensamma välfärd och det fascistiska våldet. Vi kan konstatera att årets antirasistiska insats var välplanerad och mestadels lyckad. Låt oss hoppas att vi och Salemborna slipper Salemmarschen nästa år.

/ Syndikalistiska ungdomsförbundet Stockholm, 2007-12-08