Aktiviståret 2008

2008 har varit ett år rikt av aktivitet och lärdom för SUF Uppsala. Under hela året har organisationen varit mycket stabil, ekonomin aldrig varit bättre, våra arbetsutskott har så gott som alltid varit sysselsatta och medlemsstyrkan har inte vuxit så snabbt på mycket länge. Summan av kardemumman är att vi med det gångna året i ryggen ser mycket positivt på framtiden!

I slutet på 2007 planerades en lokal profileringskampanj som sattes i verk i början av 2008. Året rivstartades  alltså med kampanjande; staden pryddes med affischer och gymnasieskolorna besöktes med flygblad och bokbord. Temat på flygbladen var skola och diskussionerna utgick ifrån vad eleverna ville – medlemsansökningarna började öka.

Tidigt på året beslutades också att återuppliva det socialistiska bokkaféet som tidigare administrerats av Uppsala Autonoma Socialister (UAS), nämligen Motståndskaféet.

Den 8: e mars, på Internationella kvinnodagen, öppnades portarna till Motståndskaféet och besökarantalet var slående högt. Det bjöds på fika, bokförsäljning och filmvisning. Motståndskaféet har rullat på under hela året och har haft ett brett spektrum av föreläsare och aktiviteter; från forna IRA-medlemmar till det syndikalistiska återinrättade registret och kvinnopolitiskt forum. Mer information om tidigare och kommande föreläsningar finns här.

Utöver den traditionsenliga första maj-demonstrationen tillsammans med Uppsala LS – Syndikalisterna med tal och underhållning, så var Första Maj startdatumet för den kampanj till försvar för de 26 åtalade strejkvakterna i Malmö, som gick under namnet Malmö26. Detta var årets Första Maj-tema i landets syndikalistiska demonstrationer, även vårt.

1:a maj 2008 Uppsala

1:a maj-tåget i Uppsala, 2008

I slutet på våren och under sommaren gick energin åt att uppmärksamma Malmö26 för Uppsala – vi fick bland annat in ett positivt omnämnande i UNT för en manifestation i solidaritet i Malmö26. Mer om Malmö26 och rättegångarna.

Under året och parallellt med Malmö26 så understödde vi många fackliga konflikter, oftast som blockadvakter eller i form av flygbladsutdelare. Konflikter vi deltog i var vid Restaurang Josefina i Stockholm, den omtalade restaurangen Lilla Karachi, konflikten vid McDonald’s i Nybro, konflikten vid Systembolaget och blockaden vid Ånedin-linjen i Stockholm. Under vårdstrejken överlämnade vi blommor och lyckönskningar till strejkvakterna utanför Akademiska sjukhuset, som mottogs mycket positivt.

”Jag hyser varma känslor för den syndikalistiska rörelsen” – sade en strejkande sjuksköterska till oss.

Vid 100-årsjubileet för sprängningen av strejkbrytarskeppet Amalthea deltog vi i SUFs och RF Stockholms minnesceremoni vid Anton Nilssons grav där vi överlämnade blombuketter.

Under året har vi även lyckats upprätta en kontinuerlig studieverksamhet och inlett ett nära samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund). Vi har bl.a. läst fackliga grundkurser tillsammans med Uppsala LS, arrangerat nybörjarkurser i socialismens grunder och historia, men också studiecirklar för djupare läsning såsom Negri & Hardt”™s ”Imperiet”.

Under hösten drog de sociala forumena igång. Omkring 15 SUF: are från Uppsala begav sig till Malmö under det Europeiska Sociala Forumet (ESF) där sociala rörelser från hela Europa sammanstrålade under parollen ”mot kapitalism och miljöförstöring” för diskussion och kontaktutbyte. Rapport från Malmö kan ni läsa här.

Några veckor senare deltog vi på Uppsala Socialistiska Forum där Uppsalas socialistiska organisationer möttes för att på gemensamma grunder diskutera ideologi, kampformer och stadens utveckling.

Under senhöst blossade en ockupationsrörelse upp i Sverige med sin början i Lund. Ingen från Uppsala hade möjlighet att åka så långt och aktivt delta, men vi gav ockupanterna vårt fulla stöd och uppmuntrar alla att följa deras exempel och trappa upp kampen för billiga bostäder åt alla! Nere i söder fick även Rosengård mycket publicitet. Kravallerna som sprang ur en konflikt vid en vräkt moské spred sig snabbt och Rosengårds invånare tillsammans med sympatisörer och andra arga över segregeringen och diskrimineringen arbetarklassen ständigt utsätts för deltog med full kraft i motståndet mot överheten.

Men Rosengård hamnar nästan i skuggan när man tittar mot Grekland. Efter polisens brutala mord på en 15-årig pojke i Aten blossade staden upp. Institutionsbyggnader ockuperades, gatorna var i veckor fyllda med protesterande folk och konflikten blev en världshändelse. I Uppsala visade vi vårt stöd genom ett minnesmonument som restes utanför polishuset i Uppsala. Det var en gest som uppskattades av allmännheten. Den stod kvar i flera veckor och under den tiden hade flera lagt dit egna blommor.

Året slutade med Isreals attacker mot Gaza, och så inleddes även 2009. SUF Uppsala deltog i demonstrationerna och aktionerna som hållits och kommer fortsätta kämpa för fred och befrielsen av Gazas och Palestinas folk.