Nya blockader i Åre

I Åre, Jämtland, ligger Grand Residence Hotel, ett lyxlägenhetsbygge som under hösten och vintern 2008 gjorde rubriker för bristande arbetsmiljö och outbetalda löner till sina arbetare. Några arbetare var syndikalister, vilket lett till aktioner och stridsåtgärder från syndikalistiska facket SAC och SUF Östersund mot lyxbygget.
Ägarna till hotellet, Tone Oppenstam och Patrick Aguilar Sturm har i media försökt befria sig från ansvar genom att skylla på sina underentrepenörer. Att underentrepenörerna inte kunnat betala löner till arbetarna beror dock på att de i sin tur inte fått några pengar från Tone och Patrick och det är därför vi riktar våra krav mot de ytterst ansvariga, förutom det faktum att det är byggherrarna som är ytterst ansvariga för förhållandena på arbetsplatsen.

Slutsumman av det hela blir att byggherrarna får lyxlägenheter byggda åt sig som de kan sälja för flera miljoner medan arbetarna inte får ett öre. En bra deal för byggherrarna från Stureplan, om inte de syndikalistiskt organiserade arbetarna hade stått på sig och krävt sin rätt.

Den sjätte juli hjälpte aktivister från SUF Östersund några av arbetarna som kommit upp från Stockholm att sätta upp en symbolisk blockad utanför Grand Residence Hotel. Då ingen respons kom från byggherrarna valde vi nästa dag att trappa upp blockaden och gick den sjunde juli in på byggarbetsplatsen. De flesta arbetarna gav sig av från arbetet efter en stund och bygget blev blockerat.

I vanlig ordning valde byggherrarna att ringa polisen och kalla en lagligt varslad facklig stridsåtgärd för inbrott, så efter ett tag dök tre poliser upp. Under diskussionerna med dessa dök också Patrick Aguilar Sturm upp, vilket gjorde att vi gick med på att gå ut från huset mot att han kom och tog emot arbetarnas krav på förhandling.

Patrick valde att dra ut på tiden så mycket han kunde. Till sist dök han upp, varpå arbetarna förklarade för honom vad deras krav var. Han vägrade att gå med på förhandling, även fast han bland annat hävdade sig ha papper på utbetalade pengar till underentrepenörer, något som han skulle kunna ta med sig till en förhandling. Under diskussionen måste Parick plötsligt gå iväg en stund, men ska strax komma tillbaka. Han dyker inte upp igen, utan vi ser honom hoppa in i sin bil och köra iväg.

För att de vägrat förhandla med en fackförening kommer Grand Residence Åre stämmas till Arbetsdomstolen för förhandlingsvägran. För att vägra ta sitt ansvar för de uteblivna lönerna kommer aktionerna mot lägenhetsbygget fortsätta. De som tänker köpa lägenheter på Grand Residence Åre ska tänka två gånger på vad de gör, de köper också sin del av en konflikt som vi aldrig kommer att ge upp.