Nu öppnar vi Nya Västbodaskolan

Pressmeddelande 28 augusti 2009:

Den 28 – 30 augusti kommer ockupanter att öppna Nya Västboda skolan, i den sedan två år tillbaka nedlagda Västbodaskolan i Farsta. Under helgen kommer skolan att vara öppen för alla och fyllas med gratisaktiviteter.

Det råder stor brist på lokaler i Stockholms stad, ändå står en massa funktionsdugliga byggnader tomma. Som en protest mot att de inte upplåts åt de som behöver dem kommer Nya Västbodaskolan att öppnas av Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm över helgen 28 – 30 augusti. En mängd aktiviteter kommer att arrangeras i den gamla skolans lokaler. Vårt krav är att Stockholms stads politiker slutar att låta funktionsdugliga lokaler förfalla till ingen nytta. Vi vill istället upplåta dem till ideella grupper som annars inte har råd.

– Idag skapar nedskärningspolitiken en situation där bra lokaler står tomma, samtidigt som det finns ett stort behov av avgiftsfria utrymmen, fria från kommersiella intressen. Under helgen ska vi fylla skolan med föreläsningar, musik och workshops. Vi ska visa att det finns alternativ till den förda politiken, säger Daniel Wiklund från Syndikalistiska Ungdomsförbundet Stockholm.

– Det höga avgiftstrycket i Stockholms stad gör det nästan omöjligt för oss som inte är rika att ha någonstans att exempelvis arrangera föreläsningar. För mig är det ett demokratiproblem och därför har jag valt att delta i denna aktion, fortsätter Daniel Wiklund.

Nedläggningen av Västbodaskolan var kantad av omfattande protester från Farstabor, elever och lärare. Aktionsgruppen Rädda Västbodaskolan samlade in mer än 12600 namnunderskrifter och det hölls både demonstrationer och skolstrejker. Lärarna ansökte om att få ta över skolan men fick avslag och 2007 lades den ner.

När Kulturkampanjens kulturhus Cyklopen, i Högdalen, brändes ner föreslog den rödgröna oppositionen i Farsta statdsdelsförvaltning att lokalerna skulle överlåtas åt ovan nämnda grupp. Detta förslag avslogs med motiveringen att bostadsbebyggelse skulle ske på området, och rivningsplanerna redan var klara och skulle verkställas i april-maj år 2009. Ändå står lokalerna fortfarande tomma, och orörda.

– Att lokalerna står oanvända beror inte på att det inte finns människor som skulle ha användning för dem. Västbergaskolans historia är kantad av olika grupper som är väl lämpade för och i behov av dessa utrymmen, men som förvägrats detta av politikerna, avslutar Daniel Wiklund.

Ockupationen kommer att avslutas på söndagen. Under helgen får inga droger eller alkohol förekomma i lokalerna, och våld är strikt förbjudet. Vi kommer att gå fredligt tillväga och hoppas att så många farstabor som möjligt kommer att delta.

Besök gärna Västbodaskolans hemsida, där kommer det uppdateras med bilder och vad som är på gång i skolan!