Rapport från Stockholms ockupantscen

Hösten 2009 har varit en riktig ockupationshöst över hela landet. Stockholm som innan sommaren inte hade haft en enda ockupation under året fick under sommaren och början av hösten tre ockupationer (i Järfälla, Liljeholmen och Farsta). I skrivande stund pågår ockupationer i Rinkeby och i Aspudden.

Ockupationerna i Rinkeby och Aspudden markerar ett trendbrott på ockupantscenen i det avseendet att det inte var den organiserade vänstern som tog initiativ till ockupationerna. I båda fallen är det konflikter som över tid har växt i styrka över politikers ovilja att låta lokalinvånare bruka lokaler på det sättet de vill, som tillslut lett fram till ockupationerna. Vi inom SUF har vid båda ockupationerna bidragit i den mån vi kan, genom våra erfarenheter av ockupationer samt med det praktiska arbetet.
– Jag bor i närområdet, så därför har det varit naturligt att hjälpa till så mycket som möjligt med att bevara badet. Och framförallt är det fantastiskt att nedskärningspolitiken stöter på motstånd, kommenterar Gustav från SUF Stockholm.

Vi ser positivt på den här utvecklingen och kommer även i framtiden göra allt för att sprida kamperna som förs. Om Du inte har något bättre för dig i helgen rekommenderar vi ett besök i antingen Aspuddsbadet eller Rinkebyhuset.