SUF Karlstad drar (snart) igång kampanj för nolltaxa

Under vintern har SUF Karlstad arbetat med att ta fram en kampanj som propagerar för införandet av nolltaxa. Med nolltaxa menas att kollektivtrafiken istället för att drivas av biljettintäkter drivs genom skattefinansiering. Vi menar att det är fullt realistiskt att samhället tillsammans kan betala för kollektivtrafiken, främst genom inkomstskatten men också genom de ekonomiska vinster som kommer att genereras av nolltaxa då bilismen och dess kostnader minskar – trafikolyckor, klimatpåverkan, minskat behov av vägunderhållning, och så vidare.

Vi menar också att nolltaxa i kollektivtrafiken är en fråga om rätt – rätten och möjligheten att ta sig runt i staden är grundläggande för alla som bor och vistas där. Kollektivtrafiken är en central del i de flesta stadsbors liv och det är genom den som samhället drivs. Kollektivtrafiken är en förutsättning för arbetsgivare som vill ha arbetare på arbetsplatsen. Den är en förutsättning för elever som vill komma till skolan. Den är en förutsättning för att vi ska kunna leva och förverkliga oss.

Med detta som bakgrund tänker vi i SUF Karlstad genom vår inom kort kommande kampanj Vägra betala på bussen – det e bar å åk lära så många som möjligt i karlstadsregionen att planka på bussen för att vi tillsammans ska kunna agera direkt mot problemet med den fruktansvärt dyra kollektivtrafiken. Håll ögonen öppna, allesammans.