SUF Linköping: 200 i protest mot SDU

Lördag den 22 oktober kom Sverigedemokratisk Ungdom till Linköping för att sprida sitt vanliga skitsnack om hur invandring är orsaken till samhällets alla problem. När människor världen över protesterar mot förtryck och ekonomisk orättvisa står SDU och pratar om hur vi måste ha ”en enad nation istället för mångkulturell segregation”. Mellan 100 och 200 motdemonstranter var på plats för att visa att SDU inte är välkomna i staden, och de bemötte rasisterna med visslingar, slagord och burop.

Detta orsakade en sådan förvirring hos SDU:aren Christoffer Dulny att han i talet om ekonomi började prata om BMI (Body Mass Index), vi misstänker dock att han menade BNP (bruttonationalprodukt).

Problemen i Sverige beror på att vi lever i ett klassamhälle, därför finns det ingen anledning av vara eniga med Sveriges överklass och politiker som pressar ned lönerna, kringgår anställningstryggheten och genomför nedskärningar. Därför är det vi vanliga människor som måste sätta ned foten mot både rasism och ekonomiska försämringar.

Istället för nationell enighet säger vi internationell solidaritet! Den arabiska våren, de grekiska strejkerna, den amerikanska Occupy-rörelsen och de brittiska studentprotesterna är bara några exempel på en internationell tendens där människor kämpar tillsammans för frihet och ekonomisk rättvisa. Vi har en historisk chans att skapa någonting bättre. Men då kan vi inte låta oss splittras på grund av olika bakgrund. Därför måste vi protestera mot Sverigedemokraternas och SDU:s politik!