1 Maj 2018 i Uppsala

Gårdagen påbörjades på bokcafé projektils revolutionära frukost på ungdomens hus. Sedan möttes vi upp vid engelska parken och lyssnade till tal och sång av Uppsalas Anarkafeministkör. Sedan tågade vi under stolta banéer mot stadskärnan där slagord skanderades och ekade mellan husen. Tåget avslutades vid centralstationen där b.la. SUF höll tal. Sedan blev det efterhäng på kulturhuset femman och ungdomens hus. Det gick uppskattningsvis 200 pers i tåget varav strax över 20 i SUF:s block, vilket är en ökning från förra året! Var du en av dem som tog emot flygblad eller gick med SUF och vill träffa oss igen? Skicka ett mail till uppsala.suf.cc.

Kampen fortsätter!

PS. vår hemsida uppsala.suf.cc håller just nu på att snyggas till, och ligger därför nere. Tills dess finner ni oss här på https://www.suf.cc!

Foto: Uppsala LS