SUF-dag 13/10 i Stockholm

Gott folk!

På lördagen den 13e oktober så kommer det vara SUF-dag. Vi i SUF Stockholm har regelbundet dagar då vi ses och diskuterar vår organisering, lyssnar på föreläsningar hållna av andra aktivister och lär av varandra. Vi börjar klockan 14 på SAC på Sveavägen 98 och kommer att bjuda på mat. Även folk som inte är medlemmar men som är intresserade av SUF är välkomna!

 

Scemat kommer vara som följer:

14:00 – Dagen börjar med mötesformalia. Hur går ett möte till?

15:00 – Gigekonomi

16:00 – Paus

16:15 – Allt Åt Alla diskuterar ockupation med oss, som backup har vi diskussion angående internfeminism

16:55 – Mat

17:30 – Antifascism

18:30-19:00 – Avslutning på dagen