TBT: World Kobane Day 2018

Under 2014 avancerade Daesh i Västra kurdistan och rädslan för att de skulle sprida sig till större delar av världen var mer än stor. I september samma år hade daesh ockuperat över 300 byar i närheten av staden Kobane, vilket lett till att ca 300000 människor flytt till staden. Men här tog de religiösa fundamentalisternas avancemang stopp. Trots att staden Kobane var omringad och under belägring av fascisterna i fria syriska armén och med knappa resurser så lyckades folkets försvarsenheter och kvinnornas försvarsenheter YPG/YPJ slå tillbaka de religiösa fundamentalisterna. Idag är Kobane en symbol för hopp, frihet och hållbarhet. Här kommer SUF Uppsalas tal från World kobane day 2018!

“Kära kamrater, vi har samlats här idag för att hedra det som byggts, minnas de som fallit och drömma om det som komma skall. Kobane har sedan belägringen 2014 varit ett minnesmärke över den grymhet som kurderna och andra folk fått utstå under regimen men även blivit en symbol för det kompromisslösa motstånd som förts mot detsamma.

Konflikten i Syrien får inte ses som en isolerad händelse utan hellre som ett proxyvärldskrig mellan världens stormakter. Deras intresse i regionen kan både handla om att dra miljövidriga oljepipelines genom landet eller att få kontroll över militärt intressanta områden för framtida krighets. Detta har bland annat skett genom att spä på de underliggande konflikter som finns rotade i området, skulle för att skapa splittring mellan folk och därmed en splittring av en klass med gemensamma intressen. De flesta av krigets uppror har kvävts, medan andra har fått en cementerad roll. Bortom krigets Syrien har någonting nytt vuxit upp, en dröm om ett annat samhälle. I en mycket krigshärjad zon som sedan urminnes tider har splittrats av etniska motsättningar och imperialistiska intressen så har folk gått samman för en ny dagordning. Även om Rojavas gränsland utgjort en ständig frontlinje mot fascistoida tendenser som sekten Daesh och Turkiet, så har dess invånare lyckats så fröet för en ny morgondag.

Man har lyckats med så enormt mycket under de år Rojava varit autonomt från Al-Assads regim, bland annat har man i många av områdets kantoner infört en decentraliserad demokrati, där de som drabbas av olika problem är är dem som bestämmer hur de ska hanteras. Tillsammans har man möjliggjort för minoriteter att lära ut och tala sitt eget språk vilket varit förbjudet under Al Assad-regimen. Utöver detta har man även lagstadgat om könskvotering i beslutande organ, något som saknar motstycke i andra delar av världen. Trots de begränsade resurser man har att röra sig med så har folket i Rojava lyckats bygga en modell för ett stabilt framtida Syrien, men även en modell för hur hela samhället skulle kunna organiseras.

Över hela världen finns människor som arbetar för en sammanhållen värld byggd på ekologiskt och socialt hållbar grund. Oavsett om det är på fabriksgolvet i Bangladesh, kolgruvorna i Tyskland, på gatorna i Brazilien eller hos hamnarbetarna i Göteborg så låter vi oss inspireras av den glöd som finns hos dem som bygger Rojava, för de har bevisat att vi kan bygga ett samhälle bortom individualismens begränsningar.

För vi finns i hela världen, vi som bär en annan värld i våra hjärtan, och denna värld växer med Rojava! Från Uppsalas gator skickar vi våra solidariska hälsningar med hopp om en ny framtid! Mot imperialism och fascism, för socialism och demokrati! Framåt!”

/Syndikalistiska Ungdomsförbundet Uppsala

(Bild från World kobane day 2017)