Antifascistisk Första maj i Kungälv

Handfull nazister fick beskydd av hundratals poliser, åkte ändå på spö – SUF Göteborgs uttalande om antifascistisk Första maj i Kungälv.

Klubben började dagen med att samlas för förmöte i Göteborg, innan vi gemensamt begav oss till Kungälv. På plats samlades vi tillsammans med andra antifascister vid resecentrum klockan 11:30 för att delta i Göteborgs Antifascistiska Fronts motdemonstration. Fanor delades ut till demonstrationens deltagare och frontbanderollen vecklades ut. Enligt tidningarna bestod tåget av ungefär 500 personer.

Tåget gick från resecentrum till Komministergatan, där GAF:s arrangemang avslutades och var och en fick fortsätta på egen hand. Vi valde då att tillsammans med den antifascistiska folkmassan röra oss mot Nytorget. Polisen hade spärrat av området runt platsen, så för att ens komma i närheten var man tvungen att två och två slussas in i deras fållor.

Väl därinne försökte polisen trycka in oss på en mindre yta för att få kontroll över platsen, så vi kedjade ihop oss för att stå emot deras angrepp. Förstärkning inkallades snabbt, piketbussar spärrade av området och i ögonvrån fick vi syn på Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg.

Deras dag började inte lika hoppfullt som vår – parkeringen de samlades på var enligt ryktet täckt av slagord som ”FUCK NMR”.

Som mest var vi väl över tusen motdemonstranter på Nytorget. Ett tydligt tecken på hur mycket starkare vi är än nassarna, som trots att de mobiliserat från hela landet bara lyckades skrapa ihop runt 250 personer.

I samband med att vi fick syn på dem försökte vi ta oss ut på sidan av avspärrningarna, vilket fick snuten att kalla in kavalleriet. Antifascistiska motdemonstranter kastade knallskott och pyroteknik till svar på detta, vilket fick hästarna att rygga tillbaka och poliserna som satt på dem att slå vilt med sina piskor.

All solidaritet med snutpållarna, även de offer för polisen! Djur hör givetvis inte hemma i stressande sammanhang som dessa.

Efter att NMR marscherat vidare mot Nytorget tog folkmassan sig närmare sin designerade demonstrationsplats för att visa vad man gick för. Frukt och annat gött regnade snart över nazisterna medan de ställde upp sig. I filmklipp från deras tåg kan man se hur paniken spred sig när det dånande ljudet av knallskott gång på gång hördes inifrån deras egna led.

Samtidigt som detta tumult uppstod började antifascister långt fram att välta staketen som skilde folkmassan från det lilla antalet slipsprydda och sköldbärande fascister. Polisen behövde återigen kalla in förstärkning i form av ett led kravallpolis och en hästlinje. När detta inte var nog körde flera piketbussar fram och kravallpolisen använde sig febrilt av både batonger och pepparspray.

Knappt hundratalet kostymklädda nassar

Det märktes att polisen kände sig hotade av den enorma ilska nazisterna väckte i de samlade motdemonstranterna. De satte efterhand in mängder av både uniformerade och civilklädda poliser i folkmassan – vart man än vände sig såg man till slut exempel på den välkände motdemonstranttypen ‘pumpad gubbe med skäggstubb, hoodie och öronsnäcka’, vilket tillfälligt dämpade det antifascistiska motståndet.

Det verkade dock inte som att polisen hade tänkt mycket längre än fållor, civvare och hästar, eftersom NMR:s tillbakamarsch inte fick en lugn stund. För att skydda nazisterna från den ursinninga folkmassan var snuten tvungna att boxa in deras demonstrationståg totalt, se bild nedan.

I samband med det här hamnade NMR också i våldsam konfrontation med både polis och buskar. Resultatet blev att flera av dem omhändertogs eller lämnade Kungälv med skador.

Vid det laget var det också hög tid för oss i SUF och andra socialister att dra tillbaka till Göteborg och hålla i vår egen Första maj-demonstration.

NMR fick vandra tillbaka totalt omringade av polis och piketbussar

Vi är stolta över vår insats som organisation, över att vårt slit med mobilisering gjort skillnad, och över hur tydligt vår sammanhållning i klubben manifesterades under demonstrationen.

Vi är säkra på att NMR med all önskvärd tydlighet fick veta vad som hade hänt om de inte varit skyddade av hundratals snutar. Anledningen till att de någonsin har möjlighet att hålla demonstrationer är för att de har poliseskort från start till slutpunkt.

Vi vill tacka alla antifascister som var i Kungälv för att de valde att stå upp för vad de tror på och verkligen visa vem Första maj tillhör – att det alltid kommer vara arbetarrörelsens dag. Vi vill också tacka de organisationer som bidrog till arrangemanget kring motdemonstrationen, speciellt våra kamrater i Göteborgs LS som valde att flytta fram SAC:s demonstration till senare samma dag. När vi står enade kan vi göra vad som helst!

Solidaritet och tacksamhet till alla motdemonstranter som utsattes för represssion under dagen – era uppoffringar är betydelsefulla.

Nu fortsätter vi kämpa för ett Kungälv, ett Sverige och en värld fri från fascism.