Polisen attackerar demonstration i Stockholm

Onsdagen den tredje juni attackerades solidaritetsdemonstrationen till stöd för Black Lives Matter-rörelsen i Stockholm. Precis som när polisen oprovocerat misshandlade en grupp demonstrerande ungdomar under Strike Backs Regnbågsfinger för ett år sedan så har polisen återigen attackerat fredliga demonstranter med pepparsprej och batonger.

Idag finns det utrymme inom poliskåren för övervåld och riktad diskriminering. Därför lockas personer som kan få uttryck för sin rasism genom våldsamma handlingar, vilket bidrar till det systematiska våldet mot svarta och andra utsatta grupper. För att stoppa rasismen inom polisen så går det inte enbart straffa rasistiska och våldsamma individer inom polisen. Det är också nödvändigt att demonstrera mot institutionen i grunden så att den inte längre ger upphov till rasistisk diskriminering och etnisk särbehandling.

Sveriges demokrati är utformad så att samhället styrs av politiker och näringsliv vars intresse ligger i att upprätthålla kapitalismen. Polisens syfte är inte enbart att upprätthålla lagarna som skyddar den enskilde individen utan främst att skydda staten och klassamhället.

Vi har upprepade gånger sett hur poliser som begår övervåld inte bara undgår straff utan att detta också försvaras av politiker och opinionsbildare. Den parlamentariska politiken är inte tillräckligt för att förändra polisens våldsamma och rasistiska taktiker och uppförande. Endast genom att demonstrera världen över så kan vi åstadkomma verklig förändring.

Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg ställer sig bakom demonstrationerna som pågår i USA, Sverige och stora delar av världen. Vårt gemensamma motstånd kan stoppa statens strukturella rasism. På lång sikt har vi möjlighet att bygga en rörelse som river ner klassamhällets rasistiska strukturer.

Vi ses på demonstrationen imorgon. Rättvisa för George Floyd!