Inga jävla applåder- Bättre villkor & högre lön i vården!

Under första maj hängde SUF Uppsala upp banderoller runtom i Uppsala. Vi har valt att skriva några texter angående vad vi menar med de olika banderollerna, texter som vi kommer att lägga upp under de kommande veckorna. Den andra banderollen handlar om vården.

Problemen som finns i sjukvården har funnits där under en längre tid. Där privatiseringar, sänkta löner, varslingar och försämrade villkor är ständigt närvarande. Corona synliggjorde det, då väljer högern och socialdemokratin att applådera. Det är endast ett sett att förskjuta debatten så att kapitalisterna och politikerna slipper stå till svars för sina intressen i vården, dvs. kvartalsinkomster och nyliberalism.

När vårdarbetena ställer materiella krav på ledningen så behöver även de förhålla sig materiellt, dvs. förändra sitt sätt att arbeta och göra uppoffringar av sin egen profit för att göra sjukvården relativt fungerande. Men när de applåderar så slipper de förändra något alls. Pengarna finns, men i vilka fickor?

Jo, de finns i företagens och kapitalisternas. Staten följer alltid deras intressen och det bevisas genom att de ger miljarder kronor i krispaket till företagen och kapitalisterna. Pengar som istället ska gå till vården.

Vi anser att detta är ett gyllene läge för Vårdförbundet att gå till kamp och inte i höst. Det är nu kraven kommer att gå igenom. Bättre schemaläggning, högre bemanning, utarma inte sjukvården genom bemanningsföretag och privata e-tjänster, inga jävla konsulter och AVGÅ, IRENE SVENONIOUS!

/SUF Uppsala