Låt inte Sveriges blodiga förflutna förbli tyst i mörker

Sveriges historia som en brutal kolonialmakt talas allt för sällan om. Den svenska staten har gjort sig internationellt känd som en rättvisestat, med bland annat att fördöma apartheidregimen i Sydafrika, men när det gäller att stå till svars för sina brott mot sin egna urbefolkning sopas det gärna under mattan. Sverige har en blodig historia av kolonialism av samisk mark och gjort sig skyldig till en systematiskt radering av samisk historia, kultur, språk och levnadssätt.

Herman Lundborg var en av grundarna till det ökända svenska rasbiologiska institutet. Genom hans handlingar, i den systematiska rasismens namn, så kategoriserades samer, romer, funktionsvarierade, med flera, som underlägsna och deras tortyr i form av kulturell utrotning och tvångssterilisering rättfärdigades. Hans “forskning” för rasbiologiska institutet användes som inspiration för Nazitysklands massmord av marginaliserade grupper. Föga förvånande att Herman själv hyllade Hitler. Herman Lundborg är ett ansikte för blodet Sverige har på sina händer.

Den strukturella rasismen existerar än i Sverige. Den grunden som Sveriges koloniala historia la tillsammans med Sveriges Rasbiologiska Institut kunde framtida Sverige bygga sitt hus på. Sverige är ett enormt segregerat samhälle, där politiker diskuterar huruvida man kan sätta in militären i marginaliserade områden och hur svenskt ditt namn är och hur vit din hud är blir ett systematiskt fängelse för ditt liv i det svenska samhället.

Vi vill göra detta mer synligt. Vi hoppas att diskussionen om Sveriges roll som blodig kolonialmakt diskuteras mer, att vi kan ifrågasätta perspektivet som tas i våra historieböcker och ställa Sverige till svar för sina historiska brott, vars sår än öppet blöder

För mer information om Sveriges blodiga förtryck av samer så vill vi tipsa om dessa medier:

Filmen Sameblod

http://www.samer.se/1028?template=print_faktablad

/SUF Uppsala & SUF Stockholm