Stoppa marknadshyror!

Under första maj hängde SUF Uppsala upp banderoller runtom i Uppsala. Vi har valt att skriva några texter angående vad vi menar med de olika banderollerna. Den tredje handlar om marknadshyror.

Det talas från kapitalets sida om att införa marknadshyror, både som ett sätt att stimulera ekonomin och lösa den bostadskris vi står inför. Ett sätt att skapa incitament för att få hyresvärdar att skapa fler hyresrätter och på så vis få bukt med den bostadsbrist som likt en farsot går genom landet. Detta är falskt. Problemet har aldrig varit, och kommer aldrig vara att det finns för få hem, problemet är nyliberaler som parasiterar på arbetarklassen och hellre ser folk gå hemlösa än att förlora lite av sin profit. Det finns fler hem som står tomma än vad det finns hemlösa, och likt vi kan se i andra länder som har infört marknadshyror, gör det bara glipan mellan hemlösa och hem ännu större. Ny-liberala tjuvar blir försvarade av staten medan arbetare blir tvingade ut på gatan.

Problemet började inte med marknadshyror, problemet ligger I hela bostadsmarknaden. För att ha en marknad krävs det efterfrågan. För att ha en bostadsmarknad krävs det hemlösa. Marknadshyror skapar de problem som det sägs stoppa, och ser till att hyresvärdar utan konsekvenser kan parasitera på arbetarklassen i ett redan ickefungerande system där tak över huvudet varufieras och där mänskligt lidande är till grund för hela marknaden.

/SUF Uppsala