Antifascistisk zon i Uppsala

Under första maj hängde SUF Uppsala upp banderoller runtom i Uppsala. Vi har valt att skriva några texter angående vad vi menar med de olika banderollerna, texter som vi kommer att lägga upp under de kommande veckorna. Först ut är Antifascistisk Zon.

NMR annonserade tidigare i år att de tänkte hålla en förstamajmarsch i Uppsala. Här i stan organiserades snabbt motstånd genom nätverk som Stoppa Marschen. NMR ställde in sin marsch på grund av covid-19 men har meddelat att de tänker återkomma.

Samtidigt som den kostymbeklädda högerextremismen ökar i samhället tycks gatunazisterna vara inkapabla att rida på vågen, med djupa splittringar inom både NMR och splittringen av numera nedlagda nordisk ungdom.

Men som vi vet har den ändrat karaktär. Högerextremismen klär sig nu i kostym och försöker passa in i det offentliga rummet. Detta kan vi inte bara blint se på när det sker! När högerextrema försöker ta över allmänna plattformar med kodat språk och populistiska taktiker måste vi kämpa tillbaka. Vi kan inte låta gator, torg eller offentliga rum vara plattformar för krypto-fascister och deras desinformation.

Vi uppmanar därför att organisera er antifascistiskt för att sätta en kil i den organiserade högerextremismen. Mot främlingsfientlighet, homofobi och sexism, för sammanhållning, solidaritet och jämlikhet!

NMR, vi tror inte att ni kan göra Uppsala till en nationalsocialistisk zon. Med en knapp handfull medlemmar i Uppland och med torgmöten helt organiserade av hitresta från Nyköping och Stockholm så har ni inte mycket att komma med. Nu hade ni turen att kunna ställa in er hatmarsch med covid-19 som ursäkt, vilket var tur för er då ni slipper förödmjukelsen av att samla ihop ett hundratal tillresta nazister från hela norra europa medan ni har en hel stad mot er. För det våra erfarenheter säger oss är att vanliga upplänningar är antinazister och att ingen i hela stan vill ha er här.

FUCK NMR! KOM OM NI VÅGAR! NO PASARAN!

/SUF Uppsala