Direkt aktion

da-logostor

I ett samhälle styrt av kortsiktiga vinstmål finns det sällan utrymme för hederlig journalistisk och samhällskritiska granskningar, därför behövs tidningen Direkt Aktion. Vår ambition är att dels att vara en del av en antikapitalistisk idéproduktion och samtidigt sprida och utveckla motståndsformer mot detta system. I vår tidning kan du läsa om klassamhället, skolkamp, musik m.m. Vi har allt från längre teorietiska debattinlägg till lättsammare artiklar.

Direkt Aktion är för tillfället under uppstart efter en tids inaktivitet. 
Är du intresserad av att vara med? Maila stockholm@suf.cc

Direkt Aktion ges ut av Kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets utåtriktade organ. Tidningen utkommer 4-5ggr per år, och har en upplaga som ligger runt 2000 exemplar. Allt arbete med tidningen sker ideellt utan ersättning, och tidningens största inkomstkälla är lösnummerförsäljning.

På Direkt aktions egen hemsida kan du läsa mer och teckna prenumeration.

  • Besök Direkt aktions hemsida
  • Vill du skriva i Direkt aktion? Kontakta redaktionen!

 

Här kan du läsa äldre nummer av Direkt Aktion